Vad är Spårjokern?

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Den kommer att ersätta stomlinje 550 i början av 2020-talet. I projektet Spårjokern ingår planering och genomförande av snabbspårvägen och depån.