Vem deltar i projektet?

Spår-Joker-linjen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan städerna Helsingfors och Esbo.

Helsingfors och Esbo har gjort upp ett samarbetsavtal om planeringen och genomförandet av Spårjokern.… Lue

Varför byggs Spårjokern?

Omvandling av stomlinje 550 till en spårväg gör det möjligt att transportera allt större antal passagerare
i framtiden. Linjen har dagligen nästan 40 000 passagerare och bussarna på linjen kör i kö under rusningstider.… Lue

Vad är Spårjokern?

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Den kommer att ersätta stomlinje 550 i början av 2020-talet.… Lue