Hur mycket ny- och kompletteringsbyggande för Spårjokern med sig? Vilka är de mest betydande områdena?

Invid Spår-Jokerspåret planeras nya bostads- och arbetsplatsbyggen bland annat vid
Östra centrum, Kvarnbäcken, Vik, Åggelby, Månsas, Haga, Sockenbacka, Bergans, Otnäs och Kägeludden.

Detaljplanerna för de kommande åren innehåller planer för bostäder åt ungefär 18 000 nya invånare i Helsingfors och åt över 4 000 i Esbo kring Spårjokern. Under en längre tid kommer området kring Spårjokern att bli allt mer tättbebyggt. Helsingfors nya generalplan möjliggör byggande av hem för tiotusentals nya stadsbor i linjens närhet.

Detaljplanerna som planläggs för närvarande möjliggör 20 000 nya invånare invid Spårjokern till exempel i Sockenbacka och Södra Haga. De i huvudsak nya bostäderna kompletterar den nuvarande stadsmiljön, men till exempel Björnjägarparken i den sydvästra delen av Kvarnbäcken planläggs för att bli ett helt nytt bostadsområde för 4 000-5 000 invånare.

Spårjokern skapar också nya knytpunkter för spårtrafiken. Till exempel kommer huvudbanan och Spårjokern i framtiden att korsa varandra vid Åggelby station.