Varför byggs Spårjokern?

Omvandling av stomlinje 550 till en spårväg gör det möjligt att transportera allt större antal passagerare
i framtiden. Linjen har dagligen nästan 40 000 passagerare och bussarna på linjen kör i kö under rusningstider. I Spårjokern vagnar ryms tre gånger fler resenärer än i en boggibuss, som är större än en vanlig buss. Spårjokern förbättrar också den tvärgående kollektivtrafikens tillförlitlighet och servicenivå. Därtill främjar den byggandet av nya bostäder och tjänster invid den snabba banförbindelsen.