Vem deltar i projektet?

Spår-Joker-linjen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan städerna Helsingfors och Esbo.

Helsingfors och Esbo har gjort upp ett samarbetsavtal om planeringen och genomförandet av Spårjokern. Enligt avtalet koordineras städernas verksamhet av beställarnas styrgrupp, som ansvarar för hur städernas resurser används samt om ramarna för projektets omfattning och kvalitet.

Spårjokern genomförs genom en alliansmodell. Som planeringskonsult för projektet fungerar en grupp som består av Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy och NRC Group Finland Oy. Entreprenör för projektet är en grupp som består av NRC Group Finland Oy och YIT Suomi Oy. Beställarna (städerna), planeraren och leverantören formar en gemensam alliansorganisation.

Helsingfors stads stadsmiljösektors servicehelhet för markanvändning och stadsstruktur, Esbo stads tekniska central och Esbo stadsplaneringscentral ansvarar för den gatuplanering som Spårjokerlinjen förutsätter, särskilda objekt och koordineringen av anknytande projekt, samt detaljplanering och trafikplaneringen för Spårjokern.