Käskynhaltijantien ja Maaherrantien asemakaavat päätöksentekoon

Käskynhaltijantien ympäristön ja Maaherrantien ympäristön asemakaavaehdotukset tulevat Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 28. helmikuuta. Samassa kokouksessa käsitellään myös katuja koskevat alustavat liikennesuunnitelmat.

Kaavamuutoksilla ja liikennesuunnitelmilla varaudutaan Raide-Jokerin toteuttamiseen Oulunkylässä.… Lue

Raide-Jokerin teknisiä asemakaavoja nähtävillä

Raide-Jokerin teknisiä asemakaavoja on nähtävillä sekä Helsingin että Espoon osuudelta. Helsingin osuutta koskevat asemakaavat ovat nähtävillä 3. lokakuuta asti Helsingin kaupungintalolla ja verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Pääosin kaavoilla laajennetaan katualueita, jotta Raide-Jokerille saadaan riittävästi tilaa.… Lue

Lautakunta hyväksyi tekniset asemakaavat

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Raide-Jokerin tekniset asemakaavat kokouksessaan 14. kesäkuuta.

Asemakaavat koskevat Raide-Jokerin Helsingin osuutta. Pääosin kaavoilla laajennetaan katualueita, jotta Raide-Jokerille saadaan riittävästi tilaa.… Lue

Maaherrantien varteen suunnitteilla uusia asuntoja

Raide-Jokerin reitin varteen Oulunkylän Maaherrantielle  suunnitellaan uutta asuinrakentamista. Maaherrantien länsipään toimistorakennukset saatetaan purkaa ja korvata asuinkerrostaloilla. Uusia asuntoja kaavaillaan myös Maaherrantien ja junaradan väliin jäävään kolmioon.… Lue