Teknisten asemakaavojen valmisteluaineisto nähtävillä

Raide-Jokerin teknisten asemakaavojen aluerajauksia on tarkennettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on näiltä osin päivitetty. Aineisto on esillä 2.–13. toukokuuta näyttelytila Laiturilla sekä Helsingin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavat koskevat Raide-Jokerin Helsingin osuutta.

Nyt nähtävillä oleva aineisto sisältää muutosalueiden tarkemmat kuulemiskirjeet sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Pääosin kaavoilla laajennetaan katualueita, jotta Raide-Jokerille saadaan riittävästi tilaa. Uusia asuntoja tai toimitiloja näillä asemakaavoilla ei suunnitella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteitä 13. toukokuuta asti. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle kesäkuussa 2016. Lopullisesti asemakaavoista päättää kaupunginvaltuusto.

Suunnitteluaineisto >>