Maaherrantie vain joukkoliikenteelle Raide-Jokerin nopean kulun turvaamiseksi

Maaherrantielle tehdään asemakaavaa ja liikennesuunnitelmaa, joilla valmistaudutaan Raide-Jokeri-pikaratikan rakentamiseen.

Maaherrantietä suunnitellaan pelkästään joukkoliikenteen käyttöön eli katu suljettaisiin henkilöautoliikenteeltä. Tällä taataan pikaraitiovaunuille häiriötön kulku. Tätä ratkaisua on asukkailta saadussa palautteessa vastustettu, mutta tilanpuutteen vuoksi autoille ei ole mahdollista tehdä kadulle omia kaistoja.

Raitiovaunuliikenteen sujuva kulku on koko pikaraitiotiehankkeen toimivuuden kannalta välttämätöntä, ja siksi auto- ja raitiovaunuliikenne erotetaan toisistaan aina, kun se on mahdollista.

Henkilöautojen ohjaaminen pois Maaherrantieltä parantaa myös jalankulkijoiden turvallisuutta Raide-Jokerin pysäkin ja Oulunkylän juna-aseman välisellä vilkkaalla reitillä.

Autoliikenne Veräjälaaksosta Oulunkyläntielle ohjataan kulkemaan Jokiniementien ja Kirkkoherrantien kautta. Ratkaisu lisää Jokiniementien ja Kirkkoherrantien liikennettä noin 1 400 ajoneuvolla vuorokaudessa. Jokiniementien nykyinen liikennemäärä on noin 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kierto lisää matka-aikaa 1−3 minuuttia.

Maaherrantien ”kolmioon” asuintaloja

Katualueen lisäksi muutoksia kaavaillaan myös kadun ympäristöön. Maaherrantien ja pääradan väliin jäävälle kolmionmuotoiselle alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Nykyään alue on varikkokäytössä. Tontille on kaavailtu viittä kuusikerroksista ja kahta kaksikerroksista asuintaloa. Asuinrakentamiselle tehdään lisää tilaa siirtämällä Jokiniementien sillan pohjoispuolella sijaitsevaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä hieman idemmäksi.

Maaherrantien länsipäässä katualuetta muutetaan puistoksi ja puistoon merkitään alue raitiotielle. Seurahuoneen edusta suunnitellaan aluetta kokoavaksi rakennetuksi puistoksi. Maaherrantien ja junaradan väliin suunnitellaan pyöräilybaanaa.

Keskustelutilaisuus 23.11. Oulunkylän Seurahuoneella

Maaherrantien suunnittelusta keskustellaan Oulunkylä-Seuran tilaisuudessa 23. marraskuuta kello 18 Oulunkylän Seurahuoneella. Kaavan valmisteluaineistoa on esillä 23. marraskuuta–12. joulukuuta Oulunkylän kirjastossa sekä verkossa osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Kaavaehdotus on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ensi vuoden alkupuolella.

Kaavan valmisteluaineisto