Raide-Jokerin teknisiä asemakaavoja nähtävillä

Raide-Jokerin teknisiä asemakaavoja on nähtävillä sekä Helsingin että Espoon osuudelta. Helsingin osuutta koskevat asemakaavat ovat nähtävillä 3. lokakuuta asti Helsingin kaupungintalolla ja verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Pääosin kaavoilla laajennetaan katualueita, jotta Raide-Jokerille saadaan riittävästi tilaa. Uusia asuntoja tai toimitiloja näillä asemakaavoilla ei suunnitella.

Raide-Jokerin Espoon osuudelta Säterinkallio II:n ja Albergankartanon kaavaehdotukset ovat nähtävillä 19. syyskuuta–17. lokakuuta teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sekä alueen yhteispalvelupisteessä. Myöhemmin tänä vuonna tulee nähtäville vielä Maarinaukion (Vaisalantie), Lahdenpohjan (Laajaranta) ja Laajalahden pohjoinen kaavamuutosehdotus. Keilaniemen, Vermon ja Leppävaaran liikekeskuksen kaavamuutosehdotukset olivat nähtävillä elo–syyskuussa.

Kaavoista voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. Lopullisesti asemakaavoista päättävät kaupunginvaltuustot.

Tekniset asemakaavat Helsingissä

Lisätiedot Helsingin kaavojen nähtävilläolosta

Raide-Jokerin Espoon asemakaavat

Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu