Varikkotiellä Raide-Jokerin työt aloitetaan 3. kesäkuuta

Varikkotiellä Raide-Jokerin rakentaminen aloitetaan 3.6. Valmisteleviin töihin sisältyy puiden kaatoa katualueella ja purkutöitä.

Varikkotie suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6., ja bussi 550 siirtyy kiertoreitille. Kulku alueen kiinteistöihin, esimerkiksi kauppakeskus Lanternaan ja Myllypuron tenniskeskukselle ei katkea missään vaiheessa, mutta kulkutiet saattavat muuttua rakentamisen aikana. Varikkotien läpi järjestetään koko rakentamisen ajan tilapäinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Tämän jälkeen alueella aloitetaan mittavat putki- ja johtosiirrot: siirretään vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ja kaasuputkia sekä tietoliikenne- ja sähkökaapeleita.

Häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet (pontitus ja paalutus) aloitetaan elo–syyskuussa ja tällä alueella niitä joudutaan tekemään runsaasti, koska maaperä on savea. Koko pikaraitiotie perustetaan tässä kohti paalulaatalle, maasillalle tai pohjavesikaukaloon.

Töitä Varikkotien alueella tehdään vuoden 2022 loppuun. Koko työskentelyn ajan Mustapuron ja sen sivuhaarojen veden laatua seurataan, ja se on huomioitu työtavoissa ja työsuunnittelussa.