Norrtäljentiellä pikaraitiotien rakentaminen alkaa 3. kesäkuuta

Raide-Jokerin valmistelevat työt Norrtäljentiellä aloitetaan 3.6. liikennejärjestelyin, minkä jälkeen päästään aloittamaan nykyisten katurakenteiden purkutyöt. 17.6. alkaen Norrtäljentie suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä, ja bussi 550 siirtyy kiertotielle (Siltavoudintie–Käskynhaltijantie). Jalankulku- ja pyöräliikenne siirtyy kokonaan tien itäreunaan.

Katurakenteiden purkutöiden jälkeen aloitetaan vesihuoltotyöt, louhinta, maansiirto ja varsinaiset katutyöt. Töistä aiheutuu normaalia katutöiden häiriötä: jonkin verran tärinää, melua ja raskasta työmaaliikennettä. Ajoittain joudutaan myös tekemään pontitusta, josta aiheutuu lyhytaikaista, kovempaa melua.

Norrtäljentien katualueelta kaadetaan kaikki puut, mutta niiden tilalle istutetaan uudet töiden valmistuttua. Myös Teininaukiolla tehdään puunkatoja.