Norrtäljentiellä pikaraitiotien rakentaminen alkaa 3. kesäkuuta

Raide-Jokerin valmistelevat työt Norrtäljentiellä aloitetaan 3.6. liikennejärjestelyin, minkä jälkeen aloitetaan nykyisten katurakenteiden purkutyöt. Norrtäljentie suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6. alkaen. Lue tarkemmin Lue tarkemmin työnaikaisista liikennejärjestelyistä Norrtäljentien ympäristössä..

Heinäkuussa päästään aloittamaan pohjanvahvistustyöt ja mahdolliset louhinnat, joista aiheutuu ajoittaista kovempaa melua.

Pontinlyöntiä tehdään heinäkuun alusta alkaen Norrtäljentien-Siltavoudintien liikenneympyrässä ja Norrtäljentiellä. Tämä työvaihe valmistuu arviolta elokuun lopussa.

Ajoittaista louhintaa tehdään mahdollisesti samaisessa liikenneympyrässä ja sen välittömässä läheisyydessä heinä-elokuussa sekä muualla Norrtäljentiellä heinäkuun alusta vuoden 2019 loppuun. Louhinnan tarve tarkentuu, kun katurakenteet avataan.

Pääsääntöisesti töistä aiheutuu vain normaalia katutöiden häiriötä: jonkin verran tärinää, melua ja raskasta työmaaliikennettä.

Norrtäljentien katualueelta kaadetaan kaikki puut, mutta niiden tilalle istutetaan uudet töiden valmistuttua. Myös Teininaukiolla tehdään puunkatoja.