Ravitien rakentaminen alkaa kesäkuun alussa

Vermossa sijaitsevalla Ravitiellä aloitetaan pikaraitiotien rakentamiseen liittyvät työt kesäkuun 2019 alussa. Työt kadulla kestävät arviolta vuoden 2020 loppuun.

Rakentaminen alkaa työnaikaisten liikennejärjestelyjen rakentamisella, joiden myötä Ravitie suljetaan autoliikenteeltä. Tämän jälkeen työt jatkuvat johtosiirroilla ja maaleikkauksilla.

Ravitien eteläpuolelle rakennetaan uusi yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Raide-Jokerin ratalinjaus kulkee kadun pohjoispuolella.