Miksi työt Varikkotiellä kestävät niin kauan?

Rakennustöitä Varikkotiellä on tehty kesäkuusta 2019 asti ja työt jatkuvat arviolta aina vuoden 2022 loppuun asti. Varikkotie on poikkeuksellisen haastava rakentamisen kohde muun muassa seuraavista syistä:
  • Varikkotiellä tehdään merkittäviä johtosiirtoja. Kadun alla kulkee paljon merkittävää kunnallistekniikkaa kuten vesi-, viemäri-, kaasu- ja kaukolämpöjohtoja, jotka on siirrettävä pikaraitiotien alta.
  • Kahdesta kohdasta Varikkotien ali kulkee Mustapuro. Se aiheuttaa haasteita virtavesien hallintaan ja lisäksi taimenpurona se aiheuttaa myös rajoitteita rakentamisen ajankohtiin. Rakentamisen vaiheet on siis ajoitettu niin, ettemme häiritse taimenten kutuaikaa.
  • Pohjaolosuhteet Varikkotiellä ovat erittäin haastavat. Koko katu kulkee paksulla pehmeällä savikolla, ja siksi raitiotie on koko Varikkotien ja Raaseporintien matkalla perustettava jopa 20 metriä pitkille paaluille.
  • Metroradan vieressä ja metrosiltojen alla työskentely edellyttää poikkeuksellisia teknisiä ratkaisuja kuten maasillan ja pohjavesikaukalon, joka on rakennettava, jotta rata saadaan rakennettua riittävän alas metrosiltojen alituksia varten laskematta pohjaveden tasoa sekä työtekniikoita (kaivantojen tuentaratkaisut, paalutukset siltojen alla), joiden toteuttaminen turvallisesti on paikoin erittäin hidasta.

Kulku Varikkotien tonteille järjestetään koko rakentamisen ajan. Varikkotietä pitkin kulkee myös tilapäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä. Moottoriajoneuvo- ja linja-autoliikenne kulkee poikkeusreiteillä.