Varikkotie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6.

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019—joulukuu 2022

Varikkotiellä Raide-Jokerin valmistelevat työt aloitetaan 3.6. Varikkotie suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6.2019 alkaen. Kulku alueen kiinteistöihin, esimerkiksi kauppakeskus Lanternaan ja Myllypuron tenniskeskukselle ei katkea missään vaiheessa, mutta kulkutiet saattavat muuttua rakentamisen aikana. Järjestely kestää arviolta vuoden 2022 loppuun saakka.

Jalankulku ja pyöräily
Varikkotien läpi järjestetään koko rakentamisen ajan tilapäinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Moottoriajoneuvot
Varikkotie suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6. samaan aikaan, kun bussiliikenne siirtyy kesäaikatauluun. Myös kulku moottoriajoneuvoilla Varikkotieltä Myllypuron tenniskeskukselle katkeaa 17.6. Tenniskeskukselle on olemassa Ratasmyllyntien kautta kulkeva toinen reitti, joka jää käyttökelpoiseksi.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Bussiliikenteen siirtyessä noudattamaan kesäaikataulua 17.6. runkolinja 550 siirtyy kiertoreitille Itäväylän ja Viilarintien kautta. Myös linjoille 58, 80, 92 ja 92N aiheutuu poikkeusjärjestelyjä. Niistä kerrotaan tarkemmin HSL:n liikennetiedotteessa.

Reittimuutokset Varikkotien alueella karttakuvassa.
Varikkotien liikennejärjestelyt 17.6.2019 alkaen. Avaa kuva isompana.