Raide-Jokerin väliaikaisen päätepysäkin työmaalla louhintaa viikoilla 37–40

Pikaraitiotien väliaikaisen päätepysäkin työmaalla Raaseporintiellä tehdään kallion louhintaa viikoilla 37–40. Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön.

Raide-Jokerin työmailla työskentelyaika on maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 7–18 ja lauantaisin klo 8–18.… Lue

Pikaraitiotien väliaikainen päätepysäkki rakennetaan Marjaniementien länsipuolelle

Raide-Jokeri-pikaraitiotielle rakennetaan väliaikainen päätepysäkki Marjaniementien ja Raaseporintien risteysalueen länsipuolelle, Itäkeskuksen välittömään läheisyyteen. Lopullinen pikaraitiotien päätepysäkki rakennetaan Itäkeskukseen myöhemmin Jokerikorttelin rakennustöiden yhteydessä.… Lue