Takkatie

Liikennejärjestelyt
Takkatie

Uutiset
Takkatie

9.7.2020

Patterimäen puunkaadoille poikkeamislupa Uudenmaan ELY-keskukselta

Uudenmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa. Raide-Jokeri-pikaraitiotien vaatimat puunkaadot aloitetaan lintujen pesimäajan jälkeen. Patterimäen töiden aloittaminen mahdollisimman pian on kriittistä liikennöinnin aloitusaikataulussa ja kustannuksissa pysymiseksi.Lue

29.5.2020

Patterimäen puunkaadoille haetaan poikkeamislupaa

Uudenmaan ELY-keskus antoi uuden päätöksen Patterimäen puunkaatoja koskevasta valituksesta keskiviikkona 27. toukokuuta 2020. Patterimäen liito-oravatilanne on muuttunut viime keväästä, jolloin Raide-Jokerin linjauksen läheisyydessä ei viranomaisten tiedon mukaan ollut liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.… Lue

Näytä kaikki alueen uutiset