Raide-Jokerin koeajot alkavat Roihupellon varikon ja Itäkeskuksen päätepysäkin välillä

Raide-Jokerin tekniset koeajot siirtyvät maaliskuun lopussa viimeiselle koeajoalueelle Roihupellon varikon ja Itäkeskuksen päätepysäkin välille. Koeajoja suoritetaan alueella yksittäisinä päivinä maalis–huhtikuun aikana.

Koeajoalue 6 sijoittuu Roihupellon varikon ja Itäkeskuksen päätepysäkin välille.

Koeajojen rakenne alueella on samanlainen kuin aikaisemmilla koeajoalueella. Ensin suoritetaan maastokatselmus ja sen jälkeen hidasajot. Tämän jälkeen vuorossa on erilaisia teknisiä testejä, joilla varmistetaan esimerkiksi liikennevalojen ja vaihteenohjausjärjestelmän toimivuus. Koeajoihin kuuluvat myös operointinopeusajot, sekä hämäräajot.

Raide-Jokeri-hankkeen tavoitteena on saada koko reitin järjestelmien käyttöönottotestaukset ja tekniset koeajot tehtyä kesäkuuhun 2023 mennessä. Liikennöinnin aloitus suunnitellaan yhdessä HSL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

Koeajojen aikana tiellä liikkuvien turvallisuus varmistetaan liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla

Koejaoista varoittava kyltti
Koejaoista varoittava kyltti

Koeajoalueelle asennetaan koeliikenteestä varoittavia kylttejä ja ajoalueella on liikenteenohjaajia, jotka varmistavat tienkäyttäjien turvallisuuden.

Koeajojen käynnistyessä tulevat käyttöön myös jalankulkijoille uudentyyppiset ylityspaikat, jotka poikkeavat suojateistä, ja jotka tunnistaa vaaleanruskeasta väristä. Ylityspaikoissa raitiovaunulla on etuajo-oikeus toisin kuin suojateillä.

Koeajojen aikana liikennevalot otetaan reitillä käyttöön. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.

Raitiotien ajojohtimiin on kytketty jännite. Jännite on päällä kaikissa reitille asennetuissa ajolangoissa.