Förorenar Spårjokern?

Tvärtom: Tack vare Spårjokern minskar utsläppen betydligt. Koldioxidutsläppen bedöms minska med ungefär 85 perocent, kvävedioxidutsläppen (NOx) med ungefär 95 procent och partikelutsläppen (PM) med ungefär 70 procent jämfört med Buss-Jokern (linje 550).… Lue