Orsakar Spårjokern vibrationer när den trafikerar?

Platser som är vibrationskänsliga har utretts, och dämpningsåtgärder för vibrationerna har planerats på dessa platser. Det effektivaste sättet att bekämpa vibrationer anses vara att man lägger banan på pålplatta. I riskfyllda områden med mjuk mark kommer banan att byggas på pålplattor eller på utbytta massor. Vid objekt där jordmånen stabiliserats, förstärks bankonstruktionen därtill med ett galler av armerad betong. I dessa områden finns det ingen eller mycket liten risk för att boendetrivseln ska påverkas av vibrationsolägenheter.