Hur har invånarnas åsikter beaktats i planeringen?

Under projektplanering arrangerades flera invånarmöten. När projektplaneringen inleddes samlade man in åsikter om hur Spårjokern skulle påverka områdena och människors vardagsliv och sätt att röra sig.
Därtill kartlade man önskemål om hur markanvändningen kunde utvecklas och om utbudet av tjänster invid banan. I Esbo föreslog man därtill en ändring i linjedragningen. Regionala presentations- och diskussionstillfällen arrangerades i form av mässliknande evenemang. Spårjokerns trafikplaner var framlagda för kommentarer på projektets webbplats samt i utställningslokalen Plattformen i Kampen och i Sellos bibliotek.

I och med att gatuplanerna för Spårjokern blir klara kommer utkasten till dem att presenteras vid tillfällen som är öppna för invånarna under åren 2018 och 2019. Medan man kan kommentera på utkasten samlas det in kommenterar om gatuplansutkasten både vid presentationstillfällena och direkt i stadens kanaler. På basis av kommentarerna förbättras utkasten och ett förslag till gatuplan utarbetas. Efter detta hålls förslagen till gatuplan offentligt framlagda, och om man vill kan man lämna in en anmärkning på dem. Om det slutgiltiga godkännandet av gatuplanerna beslutar städernas nämnder.

Invånarmöten ordnades också i samband med att general- och detaljplanerna gjordes upp.