Varför måste banarbeten göras på nätterna?

Spårjokern kommer huvudsakligen att trafikera längs samma rutt som stombusslinje 550. Under rusningstid passerar upp till 60 bussar i timmen många byggarbetsplatser. Spårmaterialet, exempelvis skenorna, transporteras till byggarbetsplatserna med stora halvsläpvagnar på 23–25 meter, och för att lyfta materialet behövs också kranbilar.

För att säkerställa en smidig trafik är det både förnuftigt och nödvändigt att stänga körfiler och ta trafikljus ur bruk medan materialet flyttas. För att det här inte ska störa trafiken måste dessa arbetsskeden utföras nattetid. Betongarbeten och monteringen av spår kräver för sin del mycket utrymme, vilket förutsätter specialarrangemang.

För att svetsa skenorna krävs låga temperaturer, och när vädret blir varmare måste man därför svetsa nattetid. Monteringen av skenorna kräver precision, och toleransen i fråga om spårens placering är mycket liten. Därför måste arbetet slutföras på en gång, så att skenorna inte hinner röra på sig innan de svetsats fast.

Installationen av kontaktledningar i slutskedet av byggandet orsakar inte särskilt mycket buller, men kräver mycket utrymme. Därför görs även detta arbete nattetid.

Grundprincipen för Spårjokern är att nattarbete utförs endast om det är nödvändigt, och att arbetet planeras utifrån detta. Nattarbete utförs endast om det är oundvikligt. Vi informerar alltid invånarna i närområdet innan vi utför nattarbete.

Vi strävar med hjälp av Echo barrier-mattor efter att förebygga störande buller vid monteringen av skenorna. Mattorna dämpar bullret med omkring 10 decibel. Bullerbekämpningsmattorna används när skenorna sågas. Detta är det arbetsskede som orsakar mest buller, men det tar bara några minuter i taget.