Förorenar Spårjokern?

Tvärtom: Tack vare Spårjokern minskar utsläppen betydligt. Koldioxidutsläppen bedöms minska med ungefär 85 perocent, kvävedioxidutsläppen (NOx) med ungefär 95 procent och partikelutsläppen (PM) med ungefär 70 procent jämfört med Buss-Jokern (linje 550). Spårjokern ökar också på användningen av kollektivtrafik och minskar på den privata biltrafiken, vilket innebär att koldioxidutsläppen och luftföroreningarna från biltrafiken minskar. Spårvägen ger inte upphov till närutsläpp.