Patterimäen viivästyksestä yli kolmen miljoonan euron kustannus

Viiveestä aiheutuneet kustannukset koostuvat projektin suunnittelussa, rakentamisessa ja hallinnossa tehdystä ylimääräisestä työstä. Työt ja aikataulut jouduttiin suunnittelemaan useita kertoja uudestaan, jotta pikaraitiotie valmistuu aikataulussa.

Rakenteilla olevaa sepelirataa Patterimäen puiston länsipuolella.
Rakenteilla olevaa sepelirataa Patterimäen puiston
länsipuolella.

Raide-Jokerin rakentamisen aloitus Patterimäen puiston osuudella viivästyi noin kahdella vuodella liito-oravien elinalueisiin liittyneiden valitusten vuoksi. Viivästyksestä Raide-Jokeri-projektille aiheutuneet kustannukset ovat suuruudeltaan noin 3,2 miljoonaa euroa. Kustannus kohdistuu Helsingin kaupungin hankeosaan.

Valitusten vuoksi Patterimäen puiston alittavaa tunnelia alettiin louhia Takkatieltä alkavan hiekkasiilon ajotunnelin kautta, mikä oli työtapana huomattavasti kalliimpi kuin alkuperäisen suunnitelman mukainen tapa louhia tunneli suuaukkojen kautta.

”Luontoarvojen huomioiminen rakentamisessa on tärkeää, samoin kuin demokraattiseen päätöksentekoon kuuluva valitusoikeus. Toivommekin, että mahdolliset kannanotot tehtäisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa”, kommentoi tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski.

Raide-Jokerin rakennustyöt Patterimäen puistossa ovat edenneet ratatöihin. Tunnelin betoniset suuaukot maisemoidaan ympäristöön sopiviksi kevään ja kesän 2022 aikana.

Aiemmin tapahtunutta (linkki)

Lisätietoja:

Juha Saarikoski
Tilaajan projektijohtaja
p. 09 310 35288
juha.saarikoski@kaupunkiliikenne.fi

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jokeri korvaa runkobussilinjan 550. Linjan siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien palvelemisen tulevaisuudessa. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja palvelutasoa.