Liikennejärjestelymuutos Pitäjänmäentiellä – Valimotien ja Kutomotien risteys suljetaan

Arvioitu ajankohta: Elokuu 2020–kevät 2021

Raide-Jokerin työalue laajenee Valimotien ja Kutomotien risteysalueelle ja kohti Haagan kiertoliittymää elokuun puolivälissä. Läpiajokielto Pitäjänmäentiellä pysyy voimassa. Kutomotien ja Pitäjänmäentien  risteys suljetaan 10.8.2020 alkaen. Silloin kulku Kutomotielle tapahtuu Purotien kautta. Syyskuun puolivälissä myös Valimotien ja Pitäjänmäentien risteys suljetaan. Kaikille kiinteistöille pääsee kulkemaan koko rakentamisen ajan.

Risteysalueen työt valmistuvat arviolta huhtikuussa 2021.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulku- ja pyörätie kulkee Pitäjänmäentien suuntaisesti toisella puolella katua: Haagan kiertoliittymän ja Kornetinkujan välillä kadun pohjoisreunassa ja Kornetinkujan ja Pajamäentien välillä eteläreunassa. Jalankulku- ja pyöräreitteihin Vanhan viertotien alueella tulee muutoksia: yhteys Vanhalta viertotieltä Pitäjänmäentielle poistuu, ja kulku tapahtuu alikulkutunnelin kautta kiertoliittymän vierestä. Liikuntakeskuksen pysäköintialueen viereinen, Pitäjänmäentien ja Kutomokujan välinen yhteys poistuu tilapäisesti käytöstä. Kaikille kiinteistöille pääsee kuitenkin kulkemaan jalan ja pyörällä.

Moottoriajoneuvot
Kutomotien ja Pitäjänmäentien liittymä suljetaan 10.8.2020. Kulku Kutomotielle tapahtuu Purotien kautta. Syyskuun puolivälistä alkaen Valimotien ollessa suljettu kulku Valimotielle tapahtuu Vihdintien suunnasta Karvaamokujan tai Valimokujan kautta tai idän suunnasta Strömbergintien ja Hiomotien kautta.

Pysäköintipaikat Valimotie 1 ja Höyläämötie 2 Pitäjänmäentien puolelta poistuvat käytöstä 10.8.2020 alkaen. Katusuunnitelman mukaisesti kadun varressa ei lopputilanteessa ole pysäköintipaikkoja.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Pitäjänmäkeä kohti kulkevien bussien pysäkki H1517 siirtyy Höyläämötien länsipuolelle ja idän suuntaan kulkevien bussien pysäkki H1516 Vanhan viertotien länsipuolelle 10.8.2020. Bussilinja 54 kulkee 10.8. alkaen Pitäjänmäentieltä Haagan kiertoliittymän ja Karvaamokujan kautta Valimon asemalle. Katso HSL:n uutinen aiheesta.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.
Avaa kuva suurempana.