Kurkijoentien työt sulkevat Kaukolantien risteyksen viikosta 31 alkaen

Arvioitu ajankohta: Heinäkuu 2020–Elokuu 2021

Kaukolantien ja Kurkijoentien risteys suljetaan maanantaina 27.7. Raide-Jokerin rakennustöiden vuoksi. Sulku kestää arviolta elokuuhun 2021 saakka. Sulun aikana sekä moottoriajoneuvojen että jalankulun ja pyöräilyn kulku Kaukolantien kiinteistöille tapahtuu Kirvuntien kautta. Kurkijoentien suuntainen jalankulku- ja pyöräreitti pysyy käytössä.

Lisäksi Laajalahden koulun hiekkakentän viereinen pysäköintialue ja sinne vievä hiekkatie suljetaan viikolla 32 noin kahdeksi kuukaudeksi.

Jalankulku ja pyöräily
Kulku Kaukolantielle tapahtuu Kirvuntien kautta. Jalankulun ja pyöräilyn reitti Kurkijoentien suuntaisesti pysyy käytössä. Tiurintien jalankulun ja pyöräilyn reitti avataan elokuun alussa, jota ennen kulku tapahtuu alkuperäisen reitin vieressä kulkevan, tilapäisen jalankulun ja pyöräilyn reitin kautta.

Moottoriajoneuvot
Kaukolantien ja Kurkijoentien risteys ei ole sulun aikana moottoriajoneuvoliikenteen käytössä, vaan käynti Kaukolantien kiinteistöille tapahtuu Kirvuntien kautta.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

Reittimuutokset Kaukolantien alueella karttakuvassa.
Jalankulku- ja pyöräreitit Kaukolantien ympäristössä.