Pitäjänmäentiellä läpikulkukielto voimaan 2. maaliskuuta 2020

Arvioitu ajankohta: Helmikuu 2020—loppuvuosi 2022

Pikaraitiotien rakennustyöt etenevät Pitäjänmäentiellä, ja Pitäjänmäentie suljetaan autoilun läpikululta 2.3.2020. Kiinteistöille ajo on kuitenkin koko ajan mahdollista, ja myös joukkoliikenne säilyy Pitäjänmäentiellä. Jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia ajoittain rakennustöiden edetessä. Muutokset opastetaan maastossa.

Läpiajo palautuu Pitäjänmäentielle arvion mukaan loppuvuonna 2022. Rakennustyöt jatkuvat suunnitelmien mukaan vuoteen 2023 asti.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn reitti kulkee koko rakentamisen ajan vähintään jommallakummalla puolella katua. Ensimmäisessä vaiheessa jalankulku- ja pyörätie on Pitäjänmäentien eteläreunassa Takkatien ja Kutomokujan välisellä osuudella.

Moottoriajoneuvot
Moottoriajoneuvojen läpikulku välillä Strömbergintie–Valimotie on kielletty 2.3.2020 alkaen. Pitäjänmäentien kiertoreitti kulkee Vihdintien kautta.  Pitäjänmäentiellä välillä Strömbergintie–Valimotie vasemmalle kääntyminen on sallittu ainoastaan Pajamäentielle. Kumpaankin suuntaan on käytössä vain yksi kaista. Kulku kiinteistöille on mahdollista rakentamisen ajan.

Suositellut reitit autoilijoille

  • Pitäjänmäen ohi esimerkiksi Turunväylää, Kehä I:tä, Kaupintietä ja Vihdintietä pitkin.
  • Strömbergin alueelle Vihdintien ja Karvaamokujan tai Valimokujan kautta ja lännen suunnasta Strömbergintietä.
  • Talin alueelle Vihdintien kiertoliittymän suunnasta Kutomotien kautta.
  • Pajamäkeen Kaupintien suunnasta.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Bussit kulkevat Pitäjänmäentietä pitkin. Pysäkkien sijainteihin tulee pieniä muutoksia töiden edetessä.

Lue lisää suositelluista reiteistä täältä.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.
Pitäjänmäentien läpiajokielto ja suositellut reitit. Avaa kartta isompana.