Pitäjänmäentien työalue laajenee kohti Haagan kiertoliittymää 10.8.2020

Pikaraitiotien rakennustöiden työalue laajenee myös Valimotien risteysalueen ja Haagan kiertoliittymän väliselle alueelle, kadun eteläpuolen kaistoille maanantaina 10.8.2020. Työt aloitetaan liikennejärjestelyjen tekemisellä, kaivuutyöllä ja kunnallistekniikan uusimisella sekä siirtämisellä.  Valimotien ja Kutomotien risteysalueella kulkee valtava määrä eri ikäistä kunnallistekniikkaa, minkä vuoksi se on haastava rakennuskohde. Kadun eteläreunaan rakennetaan suuri hulevesiputkilinja, joka jatkuu Pitäjänmäentieltä liikuntakeskuksen raittia ja pysäköintialueen reunassa Kutomokujan suuntaan.

Töistä aiheutuu uusia liikennejärjestelyjä. Läpiajokielto Pitäjänmäentiellä pysyy voimassa. Kutomotien ja Pitäjänmäentien risteys suljetaan moottoriajoneuvoilta 10.8.2020 alkaen. Kulku Kutomotielle tapahtuu Purotien kautta. Syyskuun 2020 puolivälissä myös Valimotien ja Pitäjänmäentien risteys suljetaan moottoriajoneuvoilta Takomotien risteyksen auettua. Silloin kulku Valimotielle tapahtuu Vihdintien suunnasta Karvaamokujan tai Valimokujan kautta tai idän suunnasta Strömbergintien ja Hiomotien kautta.

Lue lisää tarkemmista järjestelyistä täältä.

Rakennustöihin liittyy myös kallion louhintaa ainakin kadun eteläreunassa Vanhan viertotien länsipuolella sekä Valimotien risteyksessä. Tiedotamme louhinnan tarkemmasta ajankohdasta lähiympäristön kiinteistöjä myöhemmin.

Valimotien ja Kutomotien risteysalue valmistuu arviolta huhtikuussa 2021. Kokonaisuudessaan työt Pitäjänmäentiellä jatkuvat vuoteen 2023 asti.