Arkemme tärkeät johdot ja putket – miksi kunnallisteknisiä johtoja siirretään Raide-Jokerissa ja miksi se vie aikaa?

Katujen alla kulkee valtava määrä kunnallisteknisiä johtoja ja putkia. Niiden kautta saamme käyttöömme vettä, sähköä, lämpöä, kaasua, internet- ja puhelinyhteyksiä, ja niitä pitkin jätevetemme ja katujen sade- ja sulamisvedet kulkevat oikeisiin osoitteisiin. Asfaltin alla kulkevat myös muun muassa katuvalaistusten ja liikennevalojen johdot. Kadun alta löytyy aivan oma maailmansa, valtava määrä arkemme kannalta olennaisia johtoja ja putkia.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä parannetaan runsaasti kunnallistekniikka. Tämä kadunalainen maailma tuo oman lisämausteensa myös pikaraitiotien rakentamiseen. Kun raiteet rakennetaan, ne pysyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että raiteita ja raitiotieliikennettä ei voida katkaista esimerkiksi vesiputken rikkoutumisen vuoksi. Siirtämällä johdot pois raiteiden alta varmistamme sekä kunnallistekniikan että liikenteen toiminnan ja häiriöttömyyden tulevaisuudessa. Myös rakentamisen aikana tavoitteemme on häiritä asukkaiden arkea mahdollisimman vähän ja samalla tehdä rakennustyö mahdollisimman nopeasti. (Lue Kyösti Ratian blogiteksti aiheeseen liittyen.)

Jokainen vaihe johtosiirtotyössä on mietitty huolella

Johtosiirrot toteutetaan useassa eri työvaiheessa, koska esimerkiksi veden jakelun pitää toimia katkeamatta. Tämä onnistuu vain etenemällä kohta kohdalta tai rakentamalla väliaikainen, rinnakkainen vedenjakelujärjestelmä. Sanomattakin lienee selvää, että väliaikaisen järjestelmän rakentaminen tulisi kalliiksi sekä olisi ylimääräistä ja turhaa työtä.

Kun katua tai rataa aletaan rakentaa, suunnitellaan johtosiirtotyö ensin huolella. Olemassa olevista katurakenteista kerätään lähtötiedot johtojen omistajilta. Tämän jälkeen suunnitellaan siirtojen vaatimat tilavaraukset ja työvaiheet. Työvaiheet taas vaativat väliaikaisia järjestelyjä, jotka nekin tulee suunnitella.

Suunnitelmien valmistuttua töiden toteutus sovitaan johtojen omistajien kanssa. Toteutusvaiheen kriittisin kohta koskee aikataulutusta. Työn tulee kokonaisuudessaan pysyä aikataulussa ja katkot tulee tietää hyvissä ajoin etukäteen. Katkot sovitaan yhdessä operaattoreiden kanssa, jotta mahdollisista asukkaille näkyvistä häiriöistä voidaan viestiä hyvissä ajoin. Samaan aikaan on siis hallittava suurta kokonaisuutta sekä siitä pilkottuja, tarkasti mietittyjä työvaiheita.

Putket ja johdot ladotaan maan alle tietyssä järjestyksessä. Jätevesi sijaitsee aina syvimmällä ja yleensä tele- ja sähköputket kulkevat päällimmäisenä. Suunnitelmissa pitää siis ottaa huomioon, kuinka syvällä esimerkiksi vesiputket kulkevat. Tällöin tulee huomioida muun muassa maan routasyvyys, jotta vesijohdot eivät jäädy talvella.

Haasteena yllätykset johtojen sijainnissa ja kunnossa

Huolellisesta suunnittelusta huolimatta infrarakentamisessa tulee aina vastaan yllätyksiä. Johdot eivät välttämättä ole aina juuri siellä, missä niiden vanhojen lähtötietokuvien mukaan pitäisi olla. Koskaan ei voida olla sataprosenttisen varmoja, mitä vanhojen katujen alta löytyy. Myös maaperä aiheuttaa haasteita johtosiirtotöihin. Esimerkiksi pehmeässä savimaassa kaivettaessa johdot saattavat työn aikana vajota, jolloin rakentajilta vaaditaan nopeaa reagointia. Lisäksi vanhoilla katualueilla vesiputket saattavat olla jopa 1800-luvun puolelta eli hyvin kuluneita ja haurastuneita. Tällaisissa tapauksissa putket on järkevää uusia siirtojen yhteydessä, vaikka se ei siirtojen puolesta olisi välttämätöntä.

Jotta epävarmoista lähtötiedoista johtuvilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa, dokumentoidaan johtosiirtotyöt ja lopulliset sijainnit tarkasti. Näin johtojen omistajat ja kaupungit tietävät tulevaisuudessa, missä johdot kulkevat. Raide-Jokerin rakentaminen koskettaa useita operaattoreita ja johtojen omistajia, muun muassa seuraavia:

HSY (vesi, jätevesi ja hulevesi), Helen (kaukolämpö) Helsinki ja Fortum (kaukolämpö) Espoo, Auris (kaasu), Gasum (kaasu), Teleoperaattorit DNA, Elisa, IP-only, Cinia, Helen (sähköverkko) Helsinki, Caruna (sähköverkko) Espoo ja Fingrid (sähkönsiirtoverkko)

Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä uusitaan massiivinen määrä kunnallistekniikkaa – useimmilla kaduilla tekniikka uudistetaan kokonaan ja kaikilla kaduilla vähintään osittain. Myös televerkostoja modernisoidaan, katuvalaistuksia rakennetaan ja bussipysäkkien järjestelmiä uusitaan. Lisäksi Raide-Jokerin johtosiirtotöiden yhteydessä varaudutaan uusien asuinalueiden ja talojen rakentamiseen. Tämän vuoksi nykyistä kunnallistekniikan verkostoa myös laajennetaan uusille alueille. Tämä kaikki asfaltin alla tehtävä työ palvelee arkeamme ja liikkumistamme asfaltin päällä. Rakennamme luotettavaa yhdyskuntateknistäjärjestelmää pitkällä tähtäimellä ja teemme sen kerralla kunnolla. Tämä kestää, mutta hyvää kannattaa odottaa!

Veli-Matti Aaltosen kasvokuva.

 

 

 

 


Veli-Matti Aaltonen
Aaltonen vastaa Raide-Jokeri-projektissa kaikista johtosiirroista ja yhteistyöstä operaattorien kanssa.

Tämä teksti on osa uutta, Maan alta -blogitekstiemme sarjaa. Sarjassa valotetaan, mitä kaikkea kadun alta löytyykään ja poraudutaan Raide-Jokerin rakennustöiden yhteydessä toteutettaviin kunnallistekniikan parannustöihin. Kerromme seuraavissa teksteissä lisää siitä, mitä putkissa maan alla liikkuu ja miltä arjen perusinfra näyttää. Syväsukellamme muun muassa sähkökaapeleiden ja hulevesien maailmaan.

Näytä kaikki blogikirjoitukset

Yksi kommentti “Arkemme tärkeät johdot ja putket – miksi kunnallisteknisiä johtoja siirretään Raide-Jokerissa ja miksi se vie aikaa?

  1. Miksi ne johdot ja putket laitetaan sinne asfaltin alle? Jokaista korjausta varten täytyy kaivaa vanha asfaltti pois ja korjauksen jälkeen paikata se uudella. Ainakin Espoossa useimpien katujen vieressä kulkee leveä oja. Johdot ja putket voisi sijoittaa sinne ojaan, ja korjaukset olisivat paljon helpompia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.