Pitäjänmäentien isoja katupuita siirretään viheralueille

Helsingin kaupunki siirtää Pitäjänmäentieltä 24 katupuuta uusiin sijainteihin. Kookkaat tammet siirretään kaupungin puistoihin Taliin ja Siltalanpuistoon sekä Talin golfkentälle. Siirrossa käytettävää järeää puunsiirtoautoa testataan Helsingissä ensimmäistä kertaa. Jos siitä saadaan hyviä kokemuksia, voidaan menetelmää käyttää jatkossa kaupungin muissa kohteissa.

Ilmakuva Pitäjänmäentiestä katupuineen.
Pitäjänmäentien keskiosan tammia siirretään puunsiirtoautolla Talin liikuntapuistoon, Siltalanpuistoon ja Talin golfkentälle.

Pitäjänmäentien kaikki katurakenteet uusitaan Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä. Pitäjänmäentien keskellä Pajamäentien ja Takomotien välisellä osuudella olevia tammia siirretään uusiin sijainteihin. Siirrettäviä puita on yhteensä 24 kappaletta. Niistä seitsemän siirretään Talin liikuntapuistoon, yhdeksän Siltalanpuistoon ja kahdeksan Talin golfkentälle. Sijoittelu voi työn edetessä vielä hieman elää.

Puut siirtää ruotsalainen urakoitsija, joka on erikoistunut tavallista suurempien puiden siirtoon. Puut nostetaan maasta ison juuripaakun kera ja siirretään uusiin paikkoihin kasvamaan. Jos puiden siirrosta saadaan hyviä kokemuksia, voidaan menetelmää hyödyntää myöhemmin Helsingin kaupungin muissa kohteissa ja hankkeissa.

Pitäjänmäentielle istutetaan katutöiden yhteydessä uusia puita, jotka sopeutuvat tuleviin katurakenteisiin ja raitiotien tilavaatimuksiin paremmin. Tammien siirto aloitetaan maanantaina 9.12. ja työ kestää noin viikon. Puidensiirron vaatiman tilan vuoksi Pitäjänmäentien ajokaistoja joudutaan tilapäisesti sulkemaan, mutta läpikulku onnistuu kuitenkin koko ajan. Talin liikuntapuiston ja golfkentän välinen ulkoilureitti suljetaan työn ajaksi. Puukuormia kuljetetaan Vihdintien, Kehä I:n ja Tuusulantien kautta Siltalanpuistoon. Autoilijoilta toivotaan malttia raskaan puunsiirtoauton kohdatessaan.

Lisätietoa:
Juha Raisio
puuasiantuntija
Helsingin kaupunki
p. 050 539 6208
etunimi.sukunimi(a)hel.fi