Pirkkolantiellä tehdään pohjanvahvistuksia tulevalle rata-alueelle

Pirkkolantiellä Metsäpurontien ja Pirjontien välisellä alueella on aloitettu raitiotien pohjanvahvistustyöt. Pehmeä maaperä vaatii vahvistamista, ja rata perustetaan paalulaatan päälle. Paalulaatan rakentamista varten tehtävä kaivanto tuetaan ponttiseinin. Pontitus ja myöhemmin aloitettava paalutus aiheuttavat melua ja tärinää lähiympäristöön. Tämän hetkisen tiedon mukaan paalutus aloitetaan tammikuussa 2020 ja se kestää kolmisen viikkoa.  Yhteensä Pirkkolantien meluavat työvaiheet kestävät arviolta helmikuuhun 2020.

Liikennejärjestelyt Pirkkolan alueella pysyvät pääosin nykyisellään, mutta pieniä muutoksia esimerkiksi kaistojen linjauksiin tehdään. Pirkkolantie avataan läpikululle syksyllä 2020.

Maunulan ensimmäiset raiteet asennetaan Pirkkolantielle loppukesällä 2020.