Miksi Maaherrantien bussiliikenne siirtyi kiertoreitille maaliskuussa 2021?

Maaherrantien vanhan rautatiesillan purkutyöt aloitettiin maaliskuussa 2021, jolloin Maaherrantien bussiliikenne siirtyi kiertoreitille. Oulunkylän aseman, Veräjämäen ja Viikinmäen pysäkit Maaherrantiellä poistuivat käytöstä. Runkolinjabussi 550:n kiertoreitistä voit lukea muun muassa tiedotteestamme ja HSL:n verkkosivuilta.

Miksi vanha rautatiesilta puretaan?

Vanhan nihtisillan, jota pitkin bussi 550 kulki maaliskuun 2021 alkuun, säilyttämisen ja korjaamisen mahdollisuuksia tutkittiin heti suunnittelun alkuvaiheessa, eikä se valitettavasti osoittautunut mahdolliseksi vaihtoehdoksi. Nykyään vastaavanlaista siltaa ei saisi rakentaa kyseisenlaiseen kohtaan – se on esimerkiksi liian matala, ja tulvatilanteessa voisi padota jokea. Vanhan sillan tilalle rakennetaan uusi silta pikaraitiotieliikenteelle.

Milloin Maaherrantie avataan?

Bussit eivät voi palata Maaherrantielle rakennustöiden valmistumisen ja pikaraitiotien liikennöinnin välisenäkään aikana. Koko Maaherrantien osuus raitiotiestä on sepeli- tai nurmiraidetta, jonka päällä ei voi ajaa autoilla. Pikaraitiotien liikennöinti alkaa tammikuussa 2024.

Maaherrantie muutetaan joukkoliikennekaduksi, joka on jatkossa ainoastaan pikaraitiotieliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käytössä. Sujuva ja täsmällinen raitioliikenne vaatii muusta liikenteestä erotellun oman kaistan, eikä katutilan leveys riitä erillisten henkilöautokaistojen rakentamiseen raitiotien viereen.

Raitiovaunujen sujuvan kulun turvaamiseksi halutaan minimoida autoista mahdollisesti aiheutuvat häiriöt kaikilla niillä rataosuuksilla, joilla se on mahdollista. Pikaraitioliikenne on vilkasta, ja esimerkiksi Oulunkylän asemalla tehdään paljon vaihtoja junan ja pikaraitiotien välillä. Oulunkylän aseman pysäkki on myös pikaraitiovaunujen ajantasauspysäkki. Raitiovaunujen ohi ei voi ajaa niiden seistessä asemalla, joten tämä vaikeuttaisi autojen sujuvaa kulkua.