Bussiliikenne siirtyy pois Maaherrantieltä 1.3.2021

Runkolinjabussin 550 reitti siirtyy pois Maaherrantieltä 1.3.2021, jolloin Oulunkylän aseman, Veräjämäen ja Viikinmäen pysäkit Maaherrantiellä poistuvat käytöstä. Linjan 550 uusi reitti kulkee Käpytien, Taivaskallion, Viikinrannan ja Viikintiellä sijaitsevien Maaherrantien pysäkkien kautta. Reitti on voimassa vuoden 2024 kesäkuuhun saakka. Linjan 550 uuden reitin myötä Kunnalliskodintielle tulee voimaan moottoriajoneuvojen läpiajokielto. Ajokielto ei koske linja-autoja, työmaan ajoneuvoja eikä tontille ajoa.

Maaherrantien vanhaa rautatiesiltaa aletaan purkaa maaliskuussa 2021. Vanhan sillan tilalle rakennetaan uusi silta pikaraitiotieliikenteelle ja pyöräilylle. Radan rakentamistyöt jatkuvat koko kadun matkalta bussiliikenteen siirryttyä kiertoreitille ja valmistuvat arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vantaanjoen länsirannalta vanhan rautatiesillan alittava jalankulun ja pyöräilyn reitti suljetaan purku- ja rakentamistöiden vuoksi. Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti ohjataan Tulvaniitynpolun alikulkukäytävän kautta. Myös Oulunkylän aseman alikulkutunnelia aletaan purkaa maaliskuussa Larin Kyöstin tien puolelta ja tilalle rakennetaan uudet sillat pikaraitiotieliikenteelle ja pyöräilylle. Jalankulun ja pyöräilyn reitit junaradan ali aseman pohjois- ja eteläpuolelta ohjataan Oulunkyläntien kautta noin kolmen kuukauden ajan.

Bussit eivät voi palata Maaherrantielle rakennustöiden valmistumisen ja pikaraitiotien liikennöinnin välisenäkään aikana. Koko Maaherrantien osuus raitiotiestä on sepeli- tai nurmiraidetta, jonka päällä ei voi ajaa autoilla. Pikaraitiotien liikennöinti alkaa kesäkuussa 2024.

Maaherrantie muutetaan joukkoliikennekaduksi, joka on jatkossa ainoastaan pikaraitiotieliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käytössä. Sujuva ja täsmällinen raitioliikenne vaatii muusta liikenteestä erotellun oman kaistan, eikä katutilan leveys riitä erillisten henkilöautokaistojen rakentamiseen raitiotien viereen.

Pikaraitiovaunujen sujuvan kulun turvaamiseksi halutaan minimoida autoista mahdollisesti aiheutuvat häiriöt kaikilla niillä rataosuuksilla, joilla se on mahdollista. Pikaraitioliikenne on vilkasta, ja esimerkiksi Oulunkylän asemalla tehdään paljon vaihtoja junan ja pikaraitiotien välillä. Oulunkylän aseman pysäkki on myös pikaraitiovaunujen ajantasauspysäkki. Raitiovaunujen ohi ei voi ajaa niiden seistessä asemalla, joten tämä vaikeuttaisi autojen sujuvaa kulkua.

Lisätietoa poikkeusreitistä HSL:n verkkosivuilla.

Kartta runkolinja 550:n poikkeusreitistä 1.3.2021 alkaen.
Runkobussilinjan 550 Maaherrantien kiertoreitti 1.3.2021 alkaen. Kuva: HSL.