Miksi ratatöitä pitää tehdä öisin?

Ratatöitä pitää tehdä välillä yöaikaan hitsausten vaatimien lämpötilojen vuoksi sekä liikenteelle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Kiskojen hitsaamiseen tarvitaan alhainen lämpötila, minkä vuoksi hitsaamista joudutaan lämpötilojen noustessa tekemään öisin. Raiteiden asentaminen on tarkkuutta vaativaa työtä ja toleranssi raiteiden sijainnin suhteen on todella pieni. Siksi työt pitää saada kerralla valmiiksi, jotta raiteet eivät ehdi liikkua ennen niiden hitsausta.

Raidemateriaaleja, esimerkiksi kiskot, tuodaan työmaille suurilla puoliperävaunuilla, jotka ovat pituudeltaan noin 23–25 metriä pitkiä. Niiden lisäksi raidemateriaalien nostamiseen tarvitaan nosturiauto. Ruuhka-aikoina monien työmaiden vierestä kulkee jopa yli 60 bussia tunnissa. Liikenteen sujuvuuden takaamiseksi on järkevää ja välttämätöntä, että kaistoja suljetaan sekä liikennevaloja laitetaan pois päältä materiaalien siirtämisen ajaksi.

Jotta liikenne ei häiriintyisi näistä toimista, on tämänkaltaiset työosuudet tehtävä öisin. Lisäksi raiteiden asentaminen sekä betonityöt vievät osaltansa runsaasti tilaa ja näin ollen vaativat erikoisjärjestelyjä.

Ratarakentamisen loppuvaiheessa asennettavien ajolankojen asennus ei tuota erityistä melua, mutta on tilaa vievää. Sen vuoksi asennusta tehdään myös yöaikaan.

Raide-Jokerin perusperiaatteena on, että yötöitä tehdään vain pakon edessä ja työt suunnitellaan sen mukaisesti. Yötöitä tehdään vain välttämättömistä syistä. Tiedotamme lähialueen asukkaita aina ennen kuin teemme yötöitä.

Häiritsevää melua asukkaille pyritään torjumaan ratakiskojen asentamisessa Echo barrier-meluntorjuntamatoilla, jotka vaimentavat melun leviämistä noin 10 desibeliä. Meluntorjuntamattoa käytetään kiskojen sahauksessa, joka on työvaiheista meluavin, mutta kestää vain pari minuuttia kerrallaan.