Miksi Lahdenväylän ylittävältä sillalta ei ole suoraa jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä Viikinportille?

Pitkää seudullista raitiolinjaa on suunniteltava kokonaisuutena ja silloin joudutaan tekemään kompromisseja. Paikallisissa keskuksissa voidaan pysähtyä tiheämmin ja muutenkin kulkea hieman verkkaisemmin. Keskusten välillä on puolestaan panostettava sujuvaan kulkuun. Raitiotien liikennöinnin nopeus arvioitiin hanke- ja liikennesuunnitteluvaiheissa tärkeämmäksi kuin jonkin verran pidentyvät kulkuyhteydet Lahdenväylän ylittävältä sillalta Viikinportille.

Maaherrantiellä on raitiotien mitoituksen kannalta jyrkkä rataosuus. Liikennesuunnitelmassa ei ole pystytty sijoittamaan turvallista ja raitiotien kannalta sujuvaa radan ylityskohtaa Maaherrantielle, Viikinraitin länsipään kohdalle.

Viikinportinkadun länsipuolelle rakennettujen portaiden kautta jalankulun reitti Viikinportille pitenee noin 100 metriä. Esteetön reitti ja pyöräliikenteen reitti pitenevät noin 300 metriä.

Jalankulkureitin pidentyminen olisi haluttu ensisijaisesti välttää, mutta valitettavasti toteuttamiskelpoista toimivaa ratkaisua raitiotien ylitykselle ei löytynyt. Jalankulkuyhteyttä kehitettiin Viikintien kautta rakentamalla uusi porrasyhteys sillalta alas kadulle.