Mihin vuorokaudenaikaan töitä tehdään?

Pääasiallinen työskentelyaika on maanantaista perjantaihin klo 7-22. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavat työt (louhinta, paalutus, pontitus, rammerointi) pyritään tekemään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–18. Klo 18–22 tehdään pääasiassa vähemmän meluavia töitä, esimerkiksi kaivuuta ja lastausta.

Poikkeustilanteissa, esimerkiksi liikenneturvallisuussyistä pakottavissa tilanteissa, voidaan joutua työskentelemään viikonloppuisin ja yöaikaan useampina peräkkäisinä öinä. Työmaan läheisyydessä asuvia tiedotetaan yötöistä erikseen kotiin jaettavilla paperitiedotteilla.