Hur säkerställs säkerheten under provkörningarna?

I provkörningsområdet installeras skyltar som varnar för provtrafiken och i körningsområdet finns trafikdirigerare som tryggar vägtrafikanternas säkerhet.