Vad gör man under provkörningarna?

Först testar man i långsam körning hur vagnen rör sig på banan. Därefter testar man de olika systemen, till exempel växelstyrningssystemets och trafikljusens funktion. Med spårvagnen körs också i skymning. Till slut kör man i provtrafikområdet på den körhastighet som fastställts för det.