Raide-Jokerin rakentamista valmistelevat Patterimäen puukaadot viivästyvät

Raide-Jokerin rakentamista valmistelevat puunkaatotyöt Patterimäen länsipuolella viivästyvät. Puunkaadot oli tarkoitus aloittaa maanantaina 20. toukokuuta. Töistä on jätetty Uudenmaan ELY-keskukseen toimenpidekieltohakemus uusien liito-oravan papanapuiden perusteella. Puunkaatoja tai muita rakennustöitä alueella ei voida aloittaa ennen kuin ELY-keskus on käsitellyt hakemuksen ja päätös on lainvoimainen.

Patterimäen länsipuolella puiden kaataminen on tarpeen pikaraitiotien reitin ja pelastustieksi muutettavan virkistysreitin leventämisen vuoksi. Puusto on katselmoitu yhdessä Helsingin kaupungin ja Raide-Jokeri-allianssin ympäristö- ja metsäasiantuntijoiden kanssa. Raide-Jokeri-allianssi on tutkinut liito-oravapuita ja liito-oravien elinolosuhteita alueella vuodesta 2018 lähtien.

Puunkaatojen viivästyminen vaikuttaa Raide-Jokerin rakentamisen aikatauluun siten, että työvaiheita joudutaan järjestelemään uudelleen. Viivästyksen kestoa ja sen myötä vaikutusta rakentamisen kokonaisaikatauluun ei vielä tiedetä. Allianssi selvittää vaikutuksia parhaillaan  ja tiedottaa asiasta tarkemmin, kun uutta tietoa on saatavilla.