Leppävaarankadun rakentaminen

Leppävaarankadun rakentaminen aloitetaan vuoden 2020 helmikuussa. Rakentamisen tarkemmista aikatauluista ja yksityiskohdista kerrotaan näillä sivuilla myöhemmin.