Pitäjänmäentien johtosiirrot etenevät kohti itää lokakuusta 2019 alkaen

Pitäjänmäentiellä aloitetaan johtosiirtotyöt lokakuussa 2019. Ne alkavat lähellä Pajamäentien risteystä ja etenevät vaiheittain Pitäjänmäentietä itään. Johtosiirtotöiden jälkeen Pitäjänmäentiellä aloitetaan katu- ja raitiotierakenteiden rakentaminen.

Käytännössä kaikki Pitäjänmäentien katualueen rakenteet uusitaan eli katu kokee muodonmuutoksen. Kokonaisuudessaan työt Pitäjänmäentiellä kestävät vuoden 2023 loppuun asti.

Töiden aikana Pitäjänmäentie kapenee kaksikaistaiseksi, eli auto- ja linja-autoliikenteen käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Kulkijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Pitäjänmäentien ohitse. Jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee pieniä muutoksia, jotka opastetaan maastossa. Tonteille ajo on koko ajan järjestetty.

Liikennejärjestelyistä Pitäjänmäentiellä kerrotaan tarkemmin myöhemmin.