Raide-Jokerin rakentaminen vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen – tilapäiset liikennejärjestelyt elo–syyskuussa

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen tulevien vuosien aikana. Työmaiden läheisyydessä toteutetaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka muuttavat jalankulun, pyöräilyn, moottoriajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen reittejä rakentamisen aikana. Järjestelyistä kerrotaan tarkemmin Raide-Jokerin verkkosivuilla ja työmaiden läheisyydessä opastein.

Tilapäiset liikennejärjestelyt toteutetaan vaiheittain, ja järjestelyt vaihtuvat työvaiheiden mukaan. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja vaihtoehtoisista reiteistä tiedotetaan kattavasti muun muassa työmaiden läheisyydessä opastein sekä Raide-Jokerin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. HSL kertoo joukkoliikenteen poikkeusreiteistä tarkemmin omissa viestintäkanavissaan.

Elo- ja syyskuussa voimassa olevat liikennejärjestelyt

 • Maarintien jalankulun ja pyöräilyn reitti on siirtynyt tien pohjoispuolelle. Maarintie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä noin 250 metrin matkalta Tietotiestä länteen syyskuun alussa. Tietotiellä on paikoitellen vuorottelevaa liikennettä.
 • Maarinrannantiellä kadun eteläpuolen jalankulun ja pyöräilyn reitti suljetaan elokuun puolivälissä ja kaupunkipyöräasemaa siirretään hieman elokuun alussa.
 • Kurkijoenpuiston läpi etelä-pohjoissuunnassa kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reitti suljetaan syyskuussa.
 • Turunväylän ylittävän uuden Impilahdensillan rakentaminen alkaa tämänhetkisen aikataulun mukaan syyskuussa. Liikenne Turunväylällä voidaan hetkellisesti pysäyttää rakennustöiden vuoksi. Turunväylälle johtavilta rampeilta poistetaan väliaikaisesti kaistoja ja väylällä olevia kaistoja kavennetaan paikallisesti. Lisäksi työmaan kohdalla nopeusrajoitukset alenevat.
 • Linnoitustien länsipuolelta on poistettu kadunvarsipysäköinti ja ajorataa siirretään toimistorakennusten suuntaan. Liikenne on paikoitellen vuorottelevaa ja sitä pysäytetään louhintojen räjäytysten ajaksi. Etuvartion bussipysäkki poistuu tilapäisesti käytöstä 5. elokuuta alkaen.
 • Alberganesplanadilta poistuu 60 asukaspysäköintipaikkaa syyskuun alussa. Korvaavat pysäköintipaikat rakennetaan kesän aikana läheisille kaduille.
 • Ravitie pysyy suljettuna moottoriajoneuvoliikenteeltä arviolta elokuun 2020 loppuun asti. Korvaava reitti on Turuntien ja Pitäjänmäen kautta. Ravitien länsipää (Perkkaantie–Vermonrinteenkuja) on suljettu toistaiseksi myös jalankululta ja pyöräilyltä.
 • Pitäjänmäentiellä sekä Pajamäentien että Puro- ja Takomotien risteyksissä olevat kaistajärjestelyt ja jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt säilyvät ennallaan. Tällä hetkellä Pitäjänmäentien risteyksen kohdalta suljettuna oleva Purotie avataan takaisin liikenteelle elokuun aikana.
 • Heinä–elokuussa Eliel Saarisen tien ja Isonnevankujan risteyksessä pyöräily ja jalankulku ohjataan Isonnevankujan pohjoisreunaan.
 • Huopalahden tunneli suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 12. elokuuta alkaen arviolta loppuvuoteen 2021 asti. Jalankulun ja pyöräilyn työnaikaisia järjestelyjä tehdään jo 5. elokuuta alkaen. Jalankulku ja vaihdot junalaitureiden välillä onnistuvat koko rakentamisen ajan tunnelin kautta. Pyöräily ohjataan kiertoreitille. Tunnelin läpi kulkevat runkolinja 550 sekä linjat 41 ja 552 siirtyvät poikkeusreiteille.
 • Pirkkolantiellä Hämeenlinnanväylän sillan alla on hetkellisiä liikennekatkoja elokuun alkupuolella sekä pieniä muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reiteissä. Myös Hämeenlinnanväylän liikenne saatetaan joutua pysäyttämään räjäytysten ajaksi elokuun alussa.
 • Pirkkolantien itäpää (Metsäpurontie–Maunulantie) pysyy suljettuna moottoriajoneuvoliikenteeltä arviolta loppusyksyyn 2020 asti. Jalankulku ja pyöräily palautuvat Pirkkolantielle syyskuun 2019 aikana. Pirjontiellä tilapäiset liikennejärjestelyt etenevät kohti itää.
 • Pirjontien ja Pakilantien kiertoliittymässä otetaan elokuun loppupuolella käyttöön liittymän länsipuolelle rakennettava kiertotie.
 • Norrtäljentie pysyy suljettuna moottoriajoneuvoliikenteeltä arviolta vuoden 2020 loppuun asti. Korvaava reitti on Mestarintien, Mäkitorpantien ja Siltavoudintien kautta.
 • Veräjä pysyy suljettuna kaikelta liikenteeltä vuoden loppuun asti. Korvaava reitti on Oulunkyläntie–Kirkkoherrantie–Jokiniementie–Otto Brandtin tie.
 • Maaherrantiellä jalankulun ja pyöräilyn reitti siirtyy kadun pohjoispuolelle Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä.
 • Maaherrantiellä Lahdenväylän kohdalla uuden raitiotiesillan rakentaminen aiheuttaa muutoksia runkolinja 550:n reitteihin. Liikenne Lahdenväylällä voidaan hetkellisesti pysäyttää rakennustöiden vuoksi. Lahdenväylällä työmaan kohdalla poistetaan sekä kavennetaan kaistoja väliaikaisesti ja lisäksi nopeusrajoitukset alenevat työmaan kohdalla.
 • Viikinportinkatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 1. elokuuta alkaen arviolta lokakuun 2019 loppuun asti.
 • Viikintiellä niin sanotulla Viikinsuoran osuudella on käytössä tilapäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä kadun eteläpuolella.
 • Varikkotie pysyy suljettuna moottoriajoneuvoliikenteeltä arviolta vuoden 2022 loppuun asti.