Huopalahden tunnelissa alkavat Raide-Jokerin rakentamistyöt elokuussa 2019

Raide-Jokerin rakentamistyöt Huopalahden tunnelin ympäristössä alkavat elokuussa. Huopalahden aseman alittavaa tunnelia levennetään, jotta sinne mahtuvat tulevaisuudessa pikaraitiotie, muu julkinen liikenne sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät. Eliel Saarisen tie väliltä Isonnevankuja–Ilkantie suljetaan moottoriajoneuvojen läpikululta 12.8.2019, kun joukkoliikenteen syksyn aikataulut astuvat voimaan. Huopalahden asema on käytössä rakentamisen ajan, ja jalankulku Eliel Saarisen tien suuntaisesti onnistuu koko ajan jommallakummalla puolen katua. Ensimmäisessä vaiheessa pyöräily ohjataan tunnelin länsipuolelta kiertotien kautta. 

Tunnelin lounaispuolella, kiinteistön Seljatie 1 ja rata-alueen välissä, aloitetaan tukimuurin rakentaminen sekä kunnallisteknisten johtojen ja putkien siirto elokuun 2019 alussa. Töitä valmistellaan raivauksella ja kaivutöillä viikosta 32 alkaen.  Tuolloin Eliel Saarisen tien länsipuolen jalankulku- ja pyörätie suljetaan ja se palautuu käyttöön arviolta alkuvuonna 2020. Korvaavat reitit opastetaan maastossa.

Tukimuurin rakentamisen jälkeen työt jatkuvat katetun alueen osalla mm. rakenteiden uusimisella, putkikanaalin louhinnalla ja johtosiirroilla. Töihin liittyy myös melua aiheuttavia työvaiheita kuten louhintoja ja kallion porausta, jotka alkavat elo–syyskuun 2019 vaihteessa. Ensimmäisen vaiheen louhinnat kestävät marraskuun 2019 alkuun asti muutamia päiviä kerrallaan, ja räjäytyksiä saatetaan tehdä useita päivässä. Lähimpiin rakennuksiin on asennetaan tärinämittarit.

Työt Huopalahden katetun alueen osalla kestävät alkukesään 2021 asti. Läpikulku katetun alueen osuudella palautuu ennalleen loppuvuonna 2021.