Rakentamista valmistelevia puunkaatoja Viilarintiellä elokuussa

Elokuun alkupuolella kaadetaan puita Viilarintien molemmin puolin väliltä Viikintie–Varikkotie. Puunkaatoja tehdään vain sen verran kuin rakentamisen kannalta on välttämätöntä ja kaadettavat puut katselmoidaan etukäteen. Rakennustöiden valmistuttua katualueille istutetaan uusia puita.

Puunkaatojen lisäksi Viilarintiellä tehdään elokuussa pintamaiden poistoja ja liikennejärjestelyjä. Syyskuussa aloitetaan louhinnat.

Viilarintien louhinnoista on mahdollista tilata tekstiviesti-ilmoitus omaan puhelimeen.  Lue lisää tekstiviesti-ilmoituksista täältä. .