Pitäjänmäentien 11 ja 20 kohdalle rakennetaan tukimuurit

Pitäjänmäentie 11 ja 20 kohdille rakennetaan uudet tukimuurit kummallekin puolelle katua. Tukimuurien rakentaminen aloitetaan 3.6. liikennejärjestelyin ja niiden jälkeen jatketaan maanrakennustöin. Pitäjämäentie 20 edustan tukimuurin rakentamisen yhteydessä tehdään viemärilinjaa ja kaukolämmön tonttiliitos viereisille kiinteistöille.

Tukimuurien rakentamisen ajaksi tehdään liikennejärjestelyjä. Pitäjänmäentien eteläreunan jalankulun ja pyöräilyn reitti kiinteistön edustalla suljetaan Purotien risteykseen saakka. Korvaava reitti kulkee Pitäjänmäentien pohjoisreunaa tai Stockmannintien ja Kutomotien kautta.

Autoliikenne Purotieltä Pitäjämäentielle katkaistaan työn ajaksi. Korvaava autoliikenteen reitti Purotieltä Pitäjänmäentielle kulkee Kutomotien kautta.

Tukimuurien rakentaminen valmistuu tammikuussa 2020.