Pitäjänmäentien 11 ja 20 kohdalle rakennetaan tukimuurit

Pitäjänmäentie 11 ja 20 kohdille rakennetaan uudet tukimuurit kummallekin puolelle katua. Tukimuurien rakentaminen aloitetaan Pitäjänmäentie 20 kohdalta juhannusviikolla liikennejärjestelyin ja puunkaadoin. Niiden jälkeen tehdään maanrakennustöitä. Pitäjämäentie 20 edustan tukimuurin rakentamisen yhteydessä tehdään viemärilinjaa ja kaukolämmön tonttiliitos viereisille kiinteistöille. Pitäjänmäentie 11 edustalla työt aloitetaan myöhemmin.

Tukimuurien rakentamisen ajaksi tehdään liikennejärjestelyjä.

Tukimuurien rakentaminen valmistuu tammikuussa 2020.