Pitäjänmäentien, Purotien ja Takomotien risteysalueella liikennejärjestelyjä kesäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019–tammikuu 2020

Pitäjänmäentie 11 ja 20 kohdille rakennetaan uudet tukimuurit. Niiden rakentamisen ajaksi risteysalueelle tehdään tilapäisiä liikennejärjestelyjä jalankululle ja pyöräilylle kesäkuun juhannusviikolla. Purotien liittymä Pitäjänmäentielle suljetaan kaukolämmön tonttiliittymän rakentamisen vuoksi kesä–heinäkuun vaihteessa noin kahden viikon ajaksi.

Jalankulku ja pyöräily
Pitäjänmäentien eteläreunan jalankulun ja pyöräilyn reitti Pitäjänmäentie 20 kiinteistön edustalla suljetaan Purotien risteykseen saakka juhannusviikolla. Korvaava reitti kulkee Pitäjänmäentien pohjoisreunaa tai Stockmannintien ja Kutomotien kautta. Pitäjänmäentien pohjoisreunan jalankulku- ja pyörätie siirtyy myöhemmin kiertoreitille, kun pohjoispuolen tukimuuria aletaan rakentaa. Joko Pitäjänmäentien etelä- tai pohjoispuolta pääsee kulkemaan koko ajan eli jalankulku- ja pyöräteitä ei suljeta yhtä aikaa.

Moottoriajoneuvot
Autoliikenne Purotieltä Pitäjämäentielle katkaistaan kaukolämmön tonttiliitoksen rakentamisen ajaksi kesäkuun viimeisellä viikolla noin kahden viikon ajaksi. Purotien liittymä avataan läpikululle heti, kun työ ajokaistalla on saatu valmiiksi. Tuona aikana korvaava autoliikenteen reitti Purotieltä Pitäjänmäentielle kulkee Kutomotien kautta.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Itää kohti kulkevien bussien pysäkki 1518 siirtyy risteysalueen länsipuolelle (HSL:n liikennetiedote). Joukkoliikenteen reitteihin järjestelyllä ei ole vaikutusta.

Tukimuurien rakentaminen valmistuu tammikuussa 2020. Työt  ja tilapäiset liikennejärjestelyt Pitäjänmäentiellä jatkuvat johtosiirtotöiden merkeissä.

Liikennejärjestelyt Pitäjänmäentien, Purotien ja Takomotien risteysalueella, vaihe1 osa2.

Liikennejärjestelyt Pitäjänmäentien, Purotien ja Takomotien risteysalueella tukimuurien rakentamisen aikana. Avaa kuva isompana.