Pitäjänmäentien, Purotien ja Takomotien risteysalueella liikennejärjestelyjä kesäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019—tammikuu 2020

Pitäjänmäentie 20 ja Takomotie 14 kohdille rakennetaan uudet tukimuurit. Niiden rakentamisen ajaksi risteysalueelle tehdään tilapäisiä liikennejärjestelyjä jalankululle ja pyöräilylle juhannusviikosta alkaen. Purotien liittymä Pitäjänmäentielle suljetaan kaukolämmön tonttiliittymän rakentamisen vuoksi 3.7. alkaen  noin kahden viikon ajaksi.

Jalankulku ja pyöräily
Pitäjänmäentien eteläreunan jalankulun ja pyöräilyn reitti Pitäjänmäentie 20 kiinteistön edustalla suljetaan Purotien risteykseen saakka juhannusviikolla 2019. Korvaava reitti kulkee Pitäjänmäentien pohjoisreunaa tai Stockmannintien ja Kutomotien kautta. Myöhemmin Pitäjänmäentien pohjoisreunan jalankulku- ja pyörätie kyseisessä kohdassa poistuu käytöstä, kun Pitäjämäentie 11 edustan tukimuuria aletaan rakentaa. Joko Pitäjänmäentien etelä- tai pohjoispuolta pääsee kulkemaan koko ajan eli jalankulku- ja pyöräteitä ei suljeta yhtä aikaa.

Moottoriajoneuvot
Autoliikenne Purotieltä Pitäjämäentielle katkaistaan kaukolämmön tonttiliitoksen rakentamisen ajaksi 3.7. alkaen noin kahden viikon ajaksi. Purotien liittymä avataan läpikululle heti, kun työ ajokaistalla on saatu valmiiksi. Tuona aikana korvaava autoliikenteen reitti Purotieltä Pitäjänmäentielle kulkee Kutomotien kautta.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Itää kohti kulkevien bussien pysäkki 1518 siirtyy risteysalueen länsipuolelle (HSL:n liikennetiedote). Joukkoliikenteen reitteihin järjestelyllä ei ole vaikutusta.

Tukimuurien rakentaminen valmistuu tammikuussa 2020. Työt  ja tilapäiset liikennejärjestelyt Pitäjänmäentiellä jatkuvat johtosiirtotöiden merkeissä.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.
Liikennejärjestelyt Pitäjänmäentien, Purotien ja Takomotien risteysalueella tukimuurien rakentamisen aikana. Avaa kuva isompana.