Tulvaniitynpolun ja Maaherrantien ympäristössä alkaa jätevesilinjan rakentaminen kesäkuussa

Raide-Jokerin valmistelevat työt Tulvaniitynpolulla, Maaherrantien pohjoispuolella aloitetaan kesäkuun alussa. Hankkeeseen liittyvänä työnä rakennetaan 800 mm jätevesilinja. Työ- ja varastoalueet Tulvaniitynpolulla rajataan aidoin ja jalankulku- ja pyörätie siirretään työnaikaiselle reitille. Pysäköintialueen paikkoihin ei kajota. Kulku pysäköintialueelle järjestetään ajosilloin, jos työvaiheet niin vaativat.

Jätevesilinjan on määrä valmistua Maaherrantien pohjoispuolella vuoden 2019 loppuun mennessä. Työskentelyalue ennallistetaan työn päätyttyä.

Saman jätevesilinjan rakentaminen Maaherrantien eteläpuolella aloitetaan kesäkuun 2019 aikana. Eteläpuoliset työt valmistuvat arviolta vuoden 2020 aikana. Työn ajaksi jalankululle ja pyöräilylle aiheutuu reittimuutoksia, kun Maaherrantien eteläpuoleinen jalankulku- ja pyörätie suljetaan Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä. Lue lisää reittimuutoksista täätä.

Muut Raide-Jokerin työt jatkuvat alueella hankkeen valmistumiseen saakka.