Jätevesilinjan rakentaminen Tulvaniitynpolun ja Maaherrantien ympäristössä alkaa kesäkuussa

Raide-Jokerin valmistelevat työt Tulvaniitynpolulla aloitetaan kesäkuun alussa. Hankkeeseen liittyvänä työnä rakennetaan 800 mm jätevesilinja. Työ- ja varastoalueet Tulvaniitynpolulla rajataan aidoin ja jalankulku- ja pyörätie siirretään työnaikaiselle reitille. Pysäköintialueen paikkoihin ei kajota. Kulku pysäköintialueelle järjestetään ajosilloin, jos työvaiheet niin vaativat.

Jätevesilinjan on määrä valmistua Maaherrantien pohjoispuolella vuoden 2019 loppuun mennessä. Työskentelyalue ennallistetaan työn päätyttyä.

800 mm jätevesilinjan rakentaminen Maaherrantien eteläpuolella Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä aloitetaan kesäkuun 2019 aikana. Maaherrantien eteläpuoleinen jalankulku- ja pyörätie Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä suljetaan 800 jätevesilinjan rakentamisen vuoksi kesäkuun 2019 aikana. Jalankulku- ja pyörätie kulkee työn ajan Maaherrantien pohjoispuolella. Eteläpuolen jalankulku- ja pyörätie avataan töiden päätyttyä vuoden 2020 aikana.

Varsinaiset pikaraitiotien rakennustyöt alkavat Maaherrantiellä arvion mukaan vuonna 2021, ja ne kestävät arviolta vuoden 2022 syksyyn saakka.