Byggandet av stödmuren börjar framför Smedjevägen 14 och Sockenbackavägen 20

Byggarbetet i samband med snabbspårvägen Spårjokern börjas framför Smedjevägen 14 och Sockenbackavägen 20. Framför fastigheter byggas stödmurar, som avgränsar gatuområden. Arbetet börjas med träfällningen och framgår med schaktarbeten. Arbetet orsakar små ändringar i rutterna för gångtrafik och cykling. För dessa kommer att finnas skyltning på vägen.

Nästan alla konstruktioner i Sockenbackavägen förnyas och byggarbeten på gatan pågår stegvis till 2023.