110 kilovoltin voimajohdon siirto Laajalahdessa jatkuu

Caruna siirtää Espoon Laajalahdessa sijaitsevan 110 kilovoltin (kV) voimajohdon maan alle. Kehä I:n itäpuolella sijaitseva voimalinja maakaapeloidaan vajaan kahden kilometrin matkalta. Maanrakennustyöt toteuttaa Raide-Jokeri-allianssi ja kaapelointitöistä vastaa Infratek Finland. Työt etenevät aikataulussa ja ne saadaan päätökseen arviolta lokakuussa 2019. Tämän jälkeen pikaraitiotien rakennustyöt alueella jatkuvat.