Maarintien ratatyöt alkavat vapun jälkeisellä viikolla

Otaniemessä aloitetaan radan rakennus toukokuussa. Pikaraitiotien raiteita aloitetaan asentamaan Maarintielle. Raide-Jokerin ensimmäiset kiskot asennettiin loppuvuonna 2019 Vermon Ravitielle. 350 metrin pituinen rataosuus toimii Raide-Jokerin ratarakenteiden koekohteena.

Tulevan kesän aikana Raide-Jokerin rataa rakennetaan muuallakin Espoossa: Vaisalantiellä, Lahdenpohjanraitiolla, Alberganesplanadilla ja Leppävaarankadulla , Perkkaantiellä sekä Ravitiellä.

Kiskot kuljetetaan paikalle noin 18 metrin pätkissä. Niiden kuljetus ja asentaminen vaativat tilaa, mistä johtuen liikenteelle saattaa aiheutua tilapäisiä häiriöitä. Asennustöitä saatetaan tehdä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi myös yötöinä. Yötöistä tiedotamme lähiympäristön asukkaita aina etukäteen.

Radan asennuksen jälkeen kaduilla jatkuvat muut työt kuten radan pintarakenteiden ja muiden kadun osuuksien rakentaminen. Ratarakentamisen kiireisin rakentamiskausi on kesällä 2021.