Kiviaineksen varastointia ja murskausta Vermossa toukokuun puolivälistä noin puolen vuoden ajan

Vermontien ja Uuno Kailaan kadun risteyksessä sijaitsevalla tontilla aloitetaan Raide-Jokeri -projektin louhinnoista syntyvän kiviaineksen varastointi ja murskaaminen sekä murskeen lyhytaikainen varastointi. Kiviaines on peräisin Patterimäen tunnelin louhinnoista. Koska murskausalue sijaitsee lähellä louhintakohdetta, kuljetusmatkat pysyvät mahdollisimman lyhyinä.

Tontilla tehtävän työn alustava aikataulu on 05/2020–10/2020. Louheen kuljetukset tontille alkavat toukokuun puolivälissä. Murskausta tehdään 2–3 jaksossa noin 10–15 työpäivää kerrallaan. Ensimmäinen murskausjakso on arvion mukaan heinäkuussa. Louhetta tuodaan alueelle tasaisesti touko–syyskuun aikana.

Työstä aiheutuu melua lähiympäristöön. Murskausta tehdään arkisin kello 8–17 ja louheen kuljetusta arkisin kello 7–21.

Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa.